Plejehjem Sophielund yder pleje, omsorg og aktivering til 60 demente borgere.
Formålet er, at skabe en sund atmosfære som tager afsæt i den enkelte borgers behov og formåen, støttet op af personale der er klædt på til hverdagen på Plejehjem Sophielund.
Derigennem gør vi vores bedste for at opnå en hverdag, som opleves værdig og tryg, og så indholdsrig som muligt.

Vi vægter personlig og faglig udvikling, således at personalet til enhver tid er vidende om nye tiltag indenfor plejen til beboerne.
Al personale bliver tilbudt efteruddannelse, således at de personligt som fagligt udvikler sig, og kan være med til at skabe en tryg og god hverdag for beboerne. Herunder kan f.eks. nævnes konflikthåndtering, nænsom nødværge og adfærdskorrigering.

Plejehjem Sophielund er også et uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter,
Der arbejdes med mål- og rammestyrring for enheden i tæt samarbejde med centerleder for center for Sundhed og Omsorg. I dette arbejde indgår Direktionens strategibrev og Sophielunds egne mål.

Vi arbejder med kvalitetssikring, elektroniske borgerjournaler hvori al dokumentation for den enkelte beboer registreres (al personale er uddannet i og bliver løbende opdateret i brugen af elektroniske borgerjournaler) Dette er for at skabe overblik, gennemsigtighed og en mere ensrettet dokumentation

Endvidere arbejder Plejeboligerne Sophielund med utilsigtede hændelser og læring fra dette. Dels internt og dels eksternt via DPSD (Dansk Patient Sikkerheds Database) ved Hørsholm Kommunens Risikomaneger og Plejehjem Sophielunds sygeplejersker.
Der arbejdes også med beboernes retsstilling og sikkerhed personale og beboer iblandt.