Her på Sophielund Plejehjem møder du en bred vifte af veluddannede medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund.
Du vil møde sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, hjemmehjælpere, sygehjælper, demenskoordinator, servicemedarbejder, fysioterapeut og pædagog samt administrativt personale på kontoret.
Ved fravær af det faste sundhedspersonale vil du kunne møde uuddannet personale, selvfølgelig oplært af uddannet personale..

Alle medarbejdere vil inden de starter i deres job i plejeboligerne gennemgå et introduktions program under vejledning af en kollega. For alle medarbejdere gælder, at vi ønsker at skabe en tryg og indholdsrig hverdag for beboerne i samarbejde med de pårørende.

På Sophielund Plejehjem arbejder vi med læring i hverdagen, idet det er en vigtig faktor for stedet, at vi lærer af vores erfaringer.
Derfor har vi uddannet personale som ressource personer indenfor henholdsvis: trivsel, demens, forflytning, diabetes, praktikvejledere, inkontinens, kliniske vejledere og kvalitetssikring samt navigering i det elektroniske omsorgssystem.
Hensigten med ressource personer er, at der findes specialister indenfor relevante områder, som gennemgår specifikke uddannelsesforløb og holdes løbende ajour. Ressource personerne mødes jævnligt til drøftelse af relevante emner, som viderebringes til stedets andre medarbejdere.

Alle medarbejdere bliver løbende tilbudt videreuddannelse, for forsat at kunne udvikle sig fagligt som personligt, dette for at holde vores viden ajour og for at livet i husene opleves som åbent, tillidsfuldt og troværdigt.

Har vi på Plejehjemmet brug for yderlig støtte, kan vi hente vejledning hos Hørsholm kommunes specialist sygeplejersker, bl.a. indenfor diabetes, høreomsorg og sårbehandling.

Hørsholm kommunes hjemmesygeplejersker har tilsynet med plejeboligerne om natten.

Sophielund Plejehjem er et uddannelses sted for sygeplejerske studerende, social-og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere. Derfor vil du i løbet af et år møde kunne møde nye elever.
Eleverne er i deres praktikperiode støttet af en praktikvejleder, en medarbejder fra plejeboligerne. Denne sikrer, at eleven når sine mål i praktikperioden. At have elever er med til at holde vor viden ajour og gør at vi forsat udvikler os, en opgave som er meget vigtig for vores fremtid.
Du kan i perioder eventuelt også møde personale i arbejdsprøvning, løntilskud og seniorordninger.