Vi ønsker på Plejehjem Sophielund et åbent og ærligt samarbejde med beboerne og deres pårørende.
Der lægges vægt på at lytte og tale med hinanden for at skabe en tryg atmosfære, og vi forsøger at inddrage pårørende i pleje og omsorg af den enkelte beboer.

Er der klagepunkter til den hjælp og de tiltag vi yder, er du til enhver tid velkommen til at kontakte husets leder eller personale for at drøfte de problemer der måtte være.

Føler man, at man som beboer og / eller pårørende, ikke bliver taget alvorligt og ikke modtager den korrekte hjælp, er der klage mulighed til:

Hørsholm Kommunes klageråd
Direktørområdet for Center for Sundhed og Omsorg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm