Som beboer på Sophielund Plejehjemvil du møde en bred vifte af medarbejdere, som har en sundhedsfaglig uddannelse og med specialviden indenfor området.
Medarbejderne vil være dig behjælpelig i dagligdagen med de ting, som falder dig vanskeligt.

Personalet består af:

Sygeplejersker
Social-og sundhedsassistenter
Social- og sundhedshjælpere
Hjemmehjælpere
Sygehjælpere
Demenskoordinator
Servicemedarbejder
Fysioterapeut
Administrativt personale på kontoret.

Sophielund Plejehjem er et uddannelsessted, hvorfor du i perioder også vil møde Social-og sundhedselever, som vil indgå i den daglige pleje, men altid støttet af det faste personale.

På plejehjem har du èn fast person fra dag og aften plejepersonalet, som samarbejder med dig og dine pårørende, og som er med til at planlægge dagligdagens gøremål.

Der er indenfor sundhedspersonalet medarbejdere som er speciel uddannet indenfor demens, inkontinens og forflytning. Disse er med til at vejlede indenfor specialområderne.

Derudover arbejder plejeboligerne tæt sammen med specialist-sygeplejerskerne fra kommunes sundhedsafdeling, når der er behov for dette. Praktiserende læge og det gerontopsykiatriske team fra Hillerød sygehus er også tætte samarbejdspartnere, som kan være behjælpelige.

Der er frit tandlægevalg
Er du ikke i stand til at benytte almindelig tandlæge, kan du blive visiteret til omsorgstandplejen.
Nærmere oplysning fås hos personalet, tlf. 48 49 43 41.
Har du brug for en fysioterapeut til evt. yderligere behandling, foregår det efter henvisning fra praktiserende læge, og aftales med fysioterapeut efter eget valg.

Ønsker du nærmere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Sophielund Plejehjem på 48 49 43 41.