Boligerne på Plejehjem Sophielund er den enkelte beboers hjem. De daglige gøremål er derfor aktiviteter, som den enkelte beboer deltager i, alt efter deres ressourcer.

For beboerne er det vigtigt, at få sin dagligdag struktureret og tilbudt aktiviteter som den enkelte har interesse i, og som man kan overskue. Det er medarbejderens opgave at støtte, vurdere og økonomisere den enkeltes beboeres ressourcer, så hverdagen bliver så varieret og indholdsrig som muligt.

Den individuelle støtte foregår i et samarbejde mellem beboeren, kontaktpersonen og
aktivitetsmedarbejder. Aktiviteterne foregår primært efter frivilligheds-princippet, med udgangspunkt i at se muligheder frem for begrænsningerne ud fra den enkeltes ressourcer.

Plejehjemmets aktivitetsmedarbejdere (social- og sundhedsassistent, fysioterapeut og pædagog) står for den daglige beskæftigelse / vedligeholdelses-træning ud fra den enkelte beboeres ønsker og behov.

En aktivitet på plejehjemmet kan være:

Husarbejde /social samvær og daglig fællesspisning
Gåture / køreture
Cykelmotion / gymnastik på hold
Sang og musik
Oplæsning / samtalegruppe
Videofilm / TV .
Bowling / bocciabold / dart
Bustur
Udflugter små eller store
Musikandagt - arrangeret af Kokkedal Kirke
Fælles " i byen ture " til Centeraktiviteter

Om sommeren foregår mange af vores aktiviteter, hvis vejret arter sig, i de dejlige gårdhaver, den store baghave lang husene eller indenfor på Sophielunds matrikel, da hér er mange skønne grønne oaser.
Hver måned udarbejder aktivitetsmedarbejderne en oversigt over hvilke ekstra aktivitetstilbud der er internt og ud af huset. Oversigten sendes ud til personalet i hvert hus på mail, som formidler det videre til beboerne, og sørger for de bliver tilbudt at deltage.

På Plejehjem Sophielund fejres og inviterer vi til alle højtider og mærkedage, gerne sammen med pårørende og venner. Denne indeholder en gennemgang af nyheder, highlights fra månederne der er gået, og fokus på aktuelle emner eller gøremål.
Nyt fra de forskellige områder, på plejecentret herunder f.eks. fra sygeplejerskerne, fysioterapeuten, administrationen eller vores kvalitetsansvarlige vil også komme med her, så både pårørende og beboerne kan følge med på sidelinjen.