Plejehjem Sophielunds formål er, at skabe et hjem for den enkelte beboer og yde hjælp til at få en værdig dagligdag ud fra behov og formåen.

Vores overordnede mål er, at skabe en hverdag så lig den man lever i andre hjem, med alle de funktioner og arbejdsopgaver dette indebærer.

Som beboer på Plejehjem Sophielund får man hjælp og støtte af medarbejderne til personlig hygiejne, ernæring, medicindosering, rengøring, tøjvask, kort sagt hvad der skal til for at få hverdagen til at fungere, og som den enkelte beboer har behov for.

Efter den første måned efter indflytning, vil der blive arrangeret et møde, hvor borgeren, pårørende og kontaktpersonen drøfter forventninger og fremtidig pleje, omsorg og aktivering. I samarbejde med en kontaktperson tildeles der den hjælp, der vurderes at være brug for ud fra plejeboligernes ydelsesbeskrivelser / kravspecifikation og ønsker.
Plejeboligernes personale er behjælpelig med rengøring, tøjvask, evt. små - indkøb i det omfang der er mulighed for det.

Der bliver tilbudt 3 hovedmåltider dagligt samt mellemmåltider. Basis ingredienserne modtages fra Centralkøkkenet Breelteparken og Hørkram. Borgeren og deres pårørende står for andre fornødenheder.

For måltider betales en kostpris fastsat af Hørsholm Kommune - den såkaldte "Servicepakke"

Frisør og fodpleje kan man mod betaling benytte på Aktivitetscentret Sophielund. Dette aftales med personalet.
Man kan naturligvis også benytte sin egen fodterapeut og frisør. Her forventes det at pårørende eller venner kan hjælpe med logistikken.

Udover de praktiske opgaver lægger vi også stor vægt på socialt samvær og aktiviteter - igen med fokus på den enkelte beboers ressourcer og interesser. Der er tilknyttet ergoterapeut, pædagog og fysioterapeut til plejeboligerne, som står for den daglige beskæftigelse/vedligeholdelsestræning af beboeren i samarbejde med social- og sundhedsassistent samt personalet i husene.
Alle tiltag med respekt for den enkelte persons ønsker og behov ud fra frivillighedsønsket.

Der er frit tandlægevalg.
Er du ikke i stand til at benytte almindelig tandlæge, kan du visiteres til kommunens omsorgstandlæge.
Ønsker du nærmere oplysninger er du velkommen til at kontakte Plejeboligerne Sophielund, tlf. 48 49 43 41.