Plejehjem Sophielund er den enkelte borgers eget hjem.
Det vil sige, at her bor rygere og ikke rygere under samme tag. Plejehjemmet har prøvet at tilgodese dette, ved at udfærdige en rygepolitik for beboere og gæster.

Pr. 1. november 2020 indfører Hørsholm Kommune røgfri arbejdstid. Det betyder, at ansatte ikke må ryge, bruge e-cigaretter (dampe) eller bruge snus, i tidsrummet de er på arbejde.

Regler vedr. rygning og brug af åben ild:

Der må kun benyttes LED stearin lys på Plejehjem Sophielund
Der må ikke ryges i fælleslokaler og aktivitets lokale.
Beboeren må efter aftale med medarbejderen ryge i egen lejlighed. Her vil medarbejderen være behjælpelig med f.eks. at få rygeforklæde på eller anden rygehæmmende foranstaltning, få tændt cigaretten, og lave en aftale om tilsyn efter "7 min.", der udarbejdes en handleplan for den enkle beboer hvor også rygeaftalen dokumenteres.
I lejligheder hvor der ryges i skal der luftes ud 20 min. inden den pågældende beboer modtager hjælp fra personalet (personalet kan hjælpe)
Der må ikke ryges under udførelsen af pleje/omsorg/rengøring i lejligheden.
Døren til lejligheden SKAL være lukket under rygning.
Askebæger tømmes efter hver rygning.
Der må gerne ryges på terrassen under den forudsætning, at det ikke er til gene for andre tilstedeværende.
Ved sammenkomster og fester m.v. foregår rygning udendørs.
Personalet må kun ryge efter foreskrevne regler for personalet.