Plejehjem Sophielunds formål er, at skabe et hjem for den enkelte beboer og yde hjælp til at få en værdig dagligdag ud fra behov og formåen.
Den primære forskel fra eget hjem til at bo på et Plejecenter er at plejen er "lige ude foran døren".

Vores overordnede mål er, at skabe en hverdag så lig den man lever i eget hjem, med støtte til de funktioner og arbejdsopgaver dette indebærer.

Som beboer på Plejehjem Sophielund får man hjælp og støtte af medarbejderne til personlig hygiejne, ernæring, medicindosering, rengøring, tøjvask, og støtte til at få hverdagen til at fungere, og som den enkelte beboer har behov for.

Den første måned efter indflytning, vil der blive arrangeret et møde, hvor borgeren, pårørende og kontaktpersonen drøfter forventninger og fremtidig pleje, omsorg og aktivering.
I samarbejde med en kontaktperson tildeles borgeren den hjælp, der vurderes at være brug for ud fra plejeboligernes ydelsesbeskrivelser / kravspecifikation samt ønsker.

Der bliver tilbudt 3 hovedmåltider dagligt samt mellemmåltider. Basis ingredienserne modtages fra Centralkøkkenet Breelteparken og Hørkram.
Borgeren og deres pårørende i samarbejde med medarbejderne på plejecentret, står for koordinering af indkøb til andre fornødenheder.
Betaling af måltiderne er indeholdt i vores månedlige Servicepakke, og fastsat af Hørsholm Kommune.
Taksten indbefatter desuden toiletpapir, rengørings artikler, vinduespudsning og fælleshygge stunder.
Taksten er på ca. 157 kr. pr. døgn. (2020 takst)

Frisør og fodpleje kan man mod betaling benytte på Aktivitetscentret Sophielund.
Dette aftales med personalet. Man kan naturligvis også benytte sin egen fodterapeut og frisør.
Her forventes det at pårørende eller venner hjælper med koordinering af dette.

Udover de praktiske opgaver lægger vi også stor vægt på socialt samvær og aktiviteter - igen med fokus på den enkelte beboers ressourcer og interesser.
Der er tilknyttet en Social- og sundhedsassistent, og en Fysioterapeut til plejehjemmet, som står for den daglige beskæftigelse/vedligeholdelsestræning af beboerne, selvfølgelig i tæt dialog med personalet i hvert hus.
Alle tiltag med respekt for den enkelte persons ønsker og behov ud fra frivillighedsønsket.

Der er frit tandlægevalg
Er du ikke i stand til at benytte almindelig tandlæge, kan du visiteres til Kommunens Omsorgstandpleje.

Læs mere om omsorgstandplejen på Tandplejens hjemmeside. 


Ønsker du nærmere oplysninger er du velkommen til at kontakte:
Plejehjem Sophielund, tlf. 48 49 43 41.