Plejehjem Sophielund har sammen med Bruger-Pårørenderådet udarbejdet en pårørendepolitik, som tydeliggør de forventninger vi har til hinanden.

Dette kan du forvente fra Plejehjem Sophielund:

at der er et åbent og godt samarbejde og en tillidsfuld dialog mellem pårørende og Plejehjem Sophielund
at personalet er opmærksom på den enkelte beboers individuelle behov og ressourcer
at personalet er lydhør, rådgivende og vejledende i forhold til de særlige behov man som pårørende kan have til demente mennesker
præsentation af kontaktperson ved eventuelle ændringer
at kontaktpersonen er behjælpelig med svar på praktiske spørgsmål f.eks. vedr. tøj, indretning, udarbejdelse af handleplaner, livshistorie
at blive orienteret om ændringer i ens pårørendes helbredstilstand. Tavshedspligten skal naturligvis respekteres
at pårørende inddrages som ressource person med det formål at stille sin viden og erfaring til rådighed
at der inviteres til pårørendekonsultation minimum 1 gang årligt, hvor vi drøfter fælles forventninger og planlægning af tildelte ydelser, ud fra de politiske vedtagne kvalitetsstandarter for Plejecenter Sophielund
at pårørende er velkomne i hverdagen og til arrangementer

Plejehjem Sophielunds forventninger til pårørende:

er indstillede på, at der kan være begyndervanskeligheder
accept af at man skal lære hinanden at kende
komme frem med de spørgsmål og den usikkerhed man kan have
give både positiv og negativ kritik
er interesseret i et positivt samarbejde med alle på Plejehjem Sophielund
acceptere at Plejehjem Sophielund også er en arbejdsplads bl.a. ved ønske om ændringer i boligen i forbindelse med sikker hed for beboeren og i arbejdet for medarbejderen
indgå i samarbejdet som ressource person med kontaktpersonen for at være med til at planlægge og skabe en god hverdag
at stille kompetence til rådighed f.eks. Beboer- Pårørenderådet