Beboer/pårørenderåd er et forum for dialog mellem beboer/pårørende i Plejehjem Sophielund, medarbejdere og ledelse.

Rådet skal medvirke til at bevare og videreudvikle et godt forhold mellem beboere, pårørende samt personale og ledelse.

Rådet mødes 4 gange årligt og varetager interesser for beboerne og deres pårørende.
I forståelse for det enkelte plejehjem målsætning og handleplaner samt kommunens overordnede mål ,medvirker rådet til drøftelse og løsninger af spørgsmål af fællers interesse for beboer, pårørende og personale.

Rådet er rådgivende i forhold til ledelsen for plejehjemmet.
Evt. indstillinger / vedtagelser skal gennemføres indenfor de rammer, som budgettet tillader.

Rådet skal høres om tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med embedslæge - og kommunale tilsyn. Ligeledes tilsynsrapporter fra Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Rådet er sammensat af 5-9 medlemmer heri indgår ledelse og medarbejdere.
Herudover kan Seniorrådet udpege en person til at side i beboer/pårørenderådet, dog uden af have stemmeret.
Formand og næstformand vælges af og blandt beboer/pårørenderepræsentanter.

Formand Bruger-Pårørenderåd
Al henvendelse bedes stiles til:
plejebolig-sophielund@horsholm.dk