For at videreudvikle Hørsholm Kommunes kompetence og faglighed indenfor demensplejen, til gavn for Kommunens borgere, arbejder Plejecenter Sophielund og Kommunens demenskoordinator tæt sammen for at sikre ny viden og tiltag til gavn for den enkelte demente borger - herunder tager alle medarbejdere på Plejecenter Sophielund et online ABC demens kursus.
Formålet er at videreudvikle og drøfte nye tiltag og problematikker indenfor området, for der i gennem at yde den bedst mulige støtte og vejledning til demente borgere og deres pårørende.

Demenskoordinator på Plejecenter Sophielund:
Afdelingsleder i hus 85-87
Nina Christensen
Tlf. 4849 4390

Demenskoordinator i Hørsholm Kommune:
Helle Nielsen,
Tlf. 4849 3690.
Tlf. tid: mandag-torsdag kl. 09:00-10:30.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Sophielund Stedfortræder
Silke A. Nørgaard
Tlf. 48 49 43 61