Sophielund Plejehjem er et af Hørsholm Kommunes plejebolig-tilbud for mennesker, der på baggrund af deres demenslidelse har betydelig og varig nedsat psykiske og evt. fysiske funktionsevner og har behov for opfattende hjælp over hele døgnet - en hjælp der ikke kan dækkes på anden vis.

For at komme i betragtning til et lejemål på Sophielund, skal der foretages en individuel visitation, og man skal lide af en demenssygdom for at komme i betragtning til en bolig.

Ansøgning om permanent plejebolig ophold kan rekvireres på Hørsholm rådhus, Center for Sundhed og Omsorg.

For udenbys borgere skal ansøgningen gå gennem den boligsøgendes hjemkommune.
Hjemkommunen skal godkende den enkelte ansøger, inden ansøgningen sendes til:

Hørsholm Rådhus
Center for Sundhed og Omsorg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Ved behov for ansøgning til en plejebolig, vil man efter nærmere aftale modtage besøg af Hørsholm kommunes visitator og demenskoordinator som sammen med ansøgeren og dennes evt. pårørende drøfter ønsket om en plejebolig. Ansøgningen sendes derefter til visitationsudvalget, som drøfter hver enkel ansøgning.

For at komme i betragtning til en plejebolig på Sophielund Plejehjem, skal kriterierne for optagelse i et af Hørsholm Kommunes plejeboligtilbud være opfyldt.

Du kan læse mere om kriterierne for optagelse i Hørsholm Kommunes plejeboligtilbud på kommunens hjemmeside.

eller kontakte Hørsholm Kommune på telefon 48 49 00 00.