Værdigrundlaget er medarbejdernes udgangspunkt for al samarbejde på Plejehjem Sophielund mellem medarbejder og beboer.

Værdierne er fundamentet for samarbejdet og ydelserne er den hjælp som beboeren er visiteret til.
Der lægges vægt på at værdigrundlaget hos Plejehjem Sophielund afspejles i de ydelser som udføres hos beboeren.

Værdier:

Der udvises Værdighed og Respekt

Det sker ved, at:

vi tager hensyn til hinanden og viser forståelse for forskellig måde at være og leve på
vi udviser venlighed og imødekommenhed med takt og tone
vi udviser indfølingsevne og situationsfornemmelse

Samarbejdet bygger på Åbenhed & Ærlighed

Det sker ved, at:

vi samarbejder i en åben og ærlig dialog
vi er gode til at lytte og tale med hinanden
vi lægger vægt på at sige tingene, som de er. Ubehagelige og svære ting siges nænsomt
vi yder hjælp og service under hensyntagen til den enkeltes ressourcer

Der opleves God og Tryg atmosfære

Det sker ved, at:

vi inddrager pårørende i pleje og omsorg til beboeren
vi leverer den nødvendige hjælp
vi har helhed i opgaveløsningen

Der opleves Kvalitet og Udvikling

Det sker ved, at:

alle føler sig velinformeret
vi arbejder tværfagligt og der er plads til fleksibilitet i ydelserne
aftaler bliver overholdt
vi har et højt fagligt niveau og opgaverne løses effektivt
vi giver plads til at tænke anderledes og lærer af det
vi arbejder med kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder