Hørsholm kommune har siden 2002 arbejdet tæt sammen med Frederiksborg Amt , nu Region Hovedstaden og Gerontopsykriatisk ambulatorie i Hillerød

Formålet er at forbedre indsatsen i alle faser, dvs. rådgivning, udredning, behandling, opfølgning, pleje og omsorg af de demensramte og deres familier.

Samarbejdsmodellen har tilrettelagt en model for samarbejdet mellem interessenter. Dette sikrer sammenhæng i patient- og plejeforløb, således at den demensramte og deres pårørende hele tiden er informeret om hvor de kan henvende sig om hjælp og behandling og hvem, der har ansvaret for at yde den nødvendige indsats.

Yderlig information kan fås ved henvendelse til Sophielund Plejehjem 48 49 43 41 eller Demenskontaktens hjemmeside:

Læs mere på Demenskontaktens hjemmeside.