Sophielund Plejehjem er et botilbud målrettet moderat til svært demente mennesker, der på grund af deres betydelig og varig nedsatte psykiske og fysiske problemer har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og aktivering og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Sophielund Plejehjem skal være et hjem for beboerne og samtidig en god arbejdsplads.
Beboere og medarbejdere er at betragte som ligeværdige i dagligdagen og alle problemer der måtte opstå skal finde sin løsning i fælleskab og dialog.
Velfungerende medarbejdere og ledelse er med til at skabe et godt miljø for alle.

Sophielund Plejehjem arbejder tværfagligt med stor indflydelse på eget arbejdsområde med respekt for forskellighed og individuelle kompetencer.

Sophielund Plejehjem prioriterer de ansattes sikkerhed, sundhed og trivsel højt, og god trivsel er en fælles opgave som alle må bidrage til og tage ansvar for.

Medarbejdere og ledelse arbejder i hverdagen ud fra et fælles besluttet værdigrundlag der bygger på:

Værdighed og respekt
Åbenhed og ærlighed
Tryg atmosfære
Kvalitet og udvikling

Følgende tiltag er iværksat for at fremme et sundt arbejdsmiljø:

Træningslokale
Rygepolitik
Voldspolitik/beredskabsplan
Sygefraværspolitik
APV
Ressource personer i forflytning
Udviklingssamtaler

God trivsel er meget individuelt, men handler generelt om:

At have en god arbejdsdag

og med plads til en dårlig arbejdsdag uden at der sættes fokus på dårlig trivsel.

Med udgangspunkt i vores værdigrundlag, personalepolitik, årsplan og APV´en har vi valgt at have fokus på:

Omgangstone
Helbred og velbefindende

Det er vigtigt at respektere hinanden indbyrdes og de arbejdsopgaver den enkelte udfører.
Respekt for hinandens kvalifikationer, kompetencer og forskelligheder vil være med til at skabe en faglig og social positiv effekt på den daglige trivsel.
En god dialog har stor betydning for den daglige trivsel og vi lukker ikke øjnene for evt. problemer - enhver sund virksomhed har udfordringer.

Noget af det vi som ledelse og medarbejdere kan gøre er:

At behandle hinanden som vi selv ønsker at blive behandlet
At sætte fokus på enhedens trivsel på personalemøderne og lave aftale om, hvordan vi fælles løser trivselsproblemer ved udarbejdelse af en husorden og regler for den daglige omgangstone
At en kollegas dårlige trivsel er et fælles ansvar, idet det kan blive hele enhedens trivsel der tager skade
Ikke at tolerere mobning, sladder eller anden uværdig behandling af hinanden
Vi accepterer ikke en "dårlig" omgangstone, alle har pligt til at stoppe en konflikt
Vi går til den vi har et problem med og ikke til kollegaen
Problemer i en enhed er et fælles anliggende, som vi fælles løser.

For at sikre godt helbred og velbefindende hos ledelse og medarbejdere arbejder vi med:
At være opmærksom på en kollegas evt. mistrivsel
At lytte til kollegaen og gå aktivt ind i en dialog
Ved at bede om hjælp og støtte til en kollega ved behov
At gøre din kollega glad ved at påpege de positive spor han/hun sætter
At skabe samspil så der er plads til alle
Alle skal føle sig informeret.

Enhver på Sophielund Plejehjem skal vide, at hun eller han er ventet, ønsket og uundværlig, uden dem ingen god arbejdsplads.

Opfølgning:
Sophielunds trivselspolitik vil blive evalueret 2 x årligt ved personalemøderne.

MED-udvalget vil være tov-holder og holdes orienteret.

Hver enhed vil blive støttet af ledelsen til udarbejdelse af ordensregler og husorden for god omgangstone.