Der udarbejdes  mål- og rammeaftaler for enheden og målene skal indgås med Centerchefen for området.

Aftaler udarbejdes i forhold til økonomiske, organisatoriske og faglige mål i SOM. (Sundhed og Omsorg)