Udvikling

Sophielunds udvikling

Plejecenter Sophielund yder pleje, omsorg og aktivering til 60 demente borgere, heraf 2 boende i vores gæsteboliger.
Formålet er, at skabe en atmosfære som tager afsæt i den enkelte borgers behov og formåen, for derigennem at opnå en hverdag, som opleves værdig og tryg, og så indholdsrig som muligt.

Vi vægter personlig og faglig udvikling, således at personalet til enhver tid er vidende om nye tiltag indenfor plejen til beboerne.

Al personale bliver tilbudt efteruddannelse, således at de personligt som fagligt udvikler sig, og kan være med til at skabe en tryg og god hverdag for beboerne.

I 2016 var der bl.a. fokus på undervisning i Triage og Rehabilitering.

Plejecenter Sophielund er også et uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter,

Fra 2011 arbejdes der med mål- og rammestyrring for enheden i tæt samarbejde med centerleder for center for Sundhed og Omsorg.
I dette arbejde indgår Direktionens strategibrev og Sophielunds egne mål.

Vi arbejder med kvalitetssikring, elektroniske borgerjournaler hvori al dokumentation for den enkelte beboer registreres. Dette er for at skabe overblik, gennemsigtighed og en mere ensrettet dokumentation på de forskellige enheder.

Al personale er uddannet i og bliver løbende opdateret i brugen af elektroniske borgerjournaler.

Endvidere arbejder Plejeboligerne Sophielund med utilsigtede hændelser og læring fra dette. Dels internt og dels eksternt via DPSD (Dansk Patient Sikkerheds Database) ved Hørsholm Kommunens Risikomaneger og Plejecenter Sophielunds sygeplejersker.
Der arbejdes også med beboernes retsstilling og sikkerhed

Nyheder 2017-2018:
Det elektroniske omsorgssystem KMD Nexus - bliver i 2018 "Fællesprog3".