Om demens

Hvad er Demens?

Demens er en sygdom, der angriber hjernen, og som viser sig ved mange forskellige symptomer.
Den mest udbredte og kendte type er Alzheimers sygdom.
Den starter oftest snigende, og udvikler sig meget forskelligt fra det ene menneske til det andet.

De første og mest almindelige symptomer er hukommelsesesvær, orienterings problemer, tendens til at miste overblikket og ændring af personlighed og væremåde. Ikke alle symptomer behøver at være tilstede.

Hvor går jeg hen?

Kontakt egen læge ved mistanke om demens.

Lægen foretager en undersøgelse for at fastslå muligheden af en demenssygdom eller evt. anden sygdom.
Lægen tager stilling til, om der skal henvises til Demensudredningsenheden i Hillerød.

Tilbud til borgere med demens.

Hørsholm Kommune har en række tilbud til borgere med en demenssygdom og til de pårørende.
Ved kontakt til demens kontaktperson kan der hentes støtte og hjælp, oplysninger og vejledning, når problemer opstår.
Derudover kan demens kontaktpersonen henvise til samværsgruppe, aktivitetscenter, daghjem, plejehjem, passende pleje- og botilbud, alt efter udviklingen og behov.

For pårørende til demente er der Pårørendegrupper.
Sidste tirsdag i måneden kl. 10 - 11 for ægtefæller og kl. 16 - 17 for børn og andre.
For begge grupper gælder at gruppen støttes af demens kontaktpersonen.

Yderligere information kan hentes hos:

Hanne Svendsen
tlf. 4849 4342
        Demenskoordinator
Helle Nielsen
Mandag-torsdag ml. kl. 9-10.30
tlf. 4849 3690