Velkommen

Profil
Plejecenter Sophielund.

Plejecenter Sophielund er en del af Hørsholm Kommunes botilbud.

Det er et åbent bosted som består af 7 huse, med hver 8-9 et-værelses lejligheder.
Alle har dør ud til et fælles opholds- og spisestue med åbent køkken og med udgang til gårdhave.

Boligerne er beliggende i et smukt og handicap venligt område, hvor der også findes almindelige ældreboliger, et daghjem og et aktivitetscenter.

Boligerne fungerer som et bofællesskab for 60 borgere, som lider af moderat til svært demenssygdom. Det er et plejebolig tilbud, som tilgodeser den enkelte borgers ressourcer og behov. Det støttes af kvalificeret personale indenfor pleje og omsorg  til at få hverdagen til at fungere over hele døgnet.

Hørsholm Kommune har anvisningsretten til boligerne og DAB står for udlejningen.

Som lejer af en plejebolig på Sophielund er du dækket af lejeloven.
Der betales for eget forbrug af el, vand, varme samt  husleje.
Derudover betales der for egne fornødenheder som f.eks. medicin, telefon, fjernsyn, frisør, fodpleje og forsikringer. Hver måned opkræves man for kost og serviceydelser via PBS - betalingsservice.

Daghjemmet Kammerhuset ligger overfor Plejecenter Sophielund og er under plejecentrets ledelse.
Fysisk er Kammerhuset placeret i forlængelse af Aktivitetscentret Sophielund der ligger overfor Plejecentret.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 4849 4341 eller 4849 4390.