Pårørenedepolitik

Plejecenter Sophielund har sammen med Bruger-Pårørenderådet udarbejdet en pårørendepolitik, som tydeliggør de forventninger vi har til hinanden.

Dette kan du forvente fra Plejecenter Sophielund:

 • at der er et åbent og godt samarbejde og en tillidsfuld dialog mellem pårørende og Plejecenter Sophielund
 • At personalet er opmærksom på den enkelte beboers individuelle behov og ressourcer
 • at personalet er lydhør, rådgivende og vejledende i forhold til de særlige behov man som pårørende kan have til demente mennesker
 • præsentation af kontaktperson også ved eventuelle ændringer
 • at kontaktpersonen er behjælpelig med svar på praktiske spørgsmål feks. vedr. tøj, indretning, udarbejdelse af handleplaner, livshistorie
 • at blive orienteret om ændringer i ens pårørendes helbredstilstand. Tavshedspligten skal naturligvis respekteres
 • at pårørende inddrages som som ressourceperson med det formål at stille sin viden og erfaring til rådighed
 • at der inviteres til pårørendekonsultation minimum 1 gang årligt til drøftelse af fælles forventninger og planlægning af tildelte ydelser udfra de politiske vedtagne kvalitetsstandarter for Plejecenter Sophielund
 • at pårørende er velkomne i hverdagen oh til arrangementer

Plejecenter Sophielunds forventninger til pårørende:

 • er indstillede på, at der kan være begyndervanskeligheder
 • accept af at man skal lære hinanden at kende
 • komme frem med de spørgsmål og den usikkerhed man kan have
 • give både positiv og negativ kritik
 • er interesseret i et positivt samarbejde med alle i Plejecenter Sophielund
 • acceptere at Plejecenter Sophielund også er en arbejdsplads bl.a. ved ønske om ændringer i boligen i forbindelse med sikker hed for beboeren og i arbejdet for medarbejderen
 • indgå i samarbejdet som ressourceperson med kontaktpersonen for at være med til at planlægge og skabe en god hverdag
 • at stille kompetence til rådighed f.eks. o Beboer- Pårørenderådet