Hvad kan du forvente ?

Forventninger


Plejecenter Sophielund er et bo-tilbud til moderat til svært demente mennesker, hvor vi i tæt samarbejde med den enkelte beboer og dennes evt. pårørende vil forsøge at skabe et hjem for hver enkelt beboer. Alle beboere skal gerne føle, at de har et hjem hvor de hører til og hvor de kan føle tryghed.

Med dette for øje har vi formet vores egne mål for, hvad vi tilbyder i hverdagen.

  • Vi tilbyder beboeren et sted at være, hvor de trygt kan leve en hverdag ud fra den enkeltes formåen.
  • Vi vil yde pleje, omsorg og aktivering for den enkelte beboer for at sikre livskvalitet.
  • Vi vil sikre at tilbudene afpasses efter den enkelte beboers behov, men samtidig sikre at den enkelte har indflydelse eller valgmulighed på forhold der vedrører beboeren.
  • Vi vil i samarbejde med beboerens læge sikre at beboeren får tilbudt pleje og behandling der forebygger indlæggelser.
  • Vi vil støtte beboeren i at bevare forbindelse til sit netværk og omverdenen, for at bevare sin identitet og kontinuitet i livs forløbet.