Aktiviteter

Boligerne på Plejecenter Sophielund er den enkelte beboers hjem. De daglige gøremål er derfor aktiviteter, som den enkelte beboer deltager i, alt efter deres ressourcer.

For beboerne er det vigtigt, at få sin dagligdag struktureret og tilbudt aktiviteter som den enkelte har interesse i, og som man kan overskue. Det er medarbejderens opgave at støtte, vurdere og økonomisere den enkeltes beboeres ressourcer, så hverdagen bliver så varieret og indholdsrig som muligt.

Den individuelle støtte foregår i et samarbejde mellem beboeren, kontaktpersonen og
aktivitetsmedarbejder. Aktiviteterne foregår primært efter frivilligheds-princippet, med udgangspunkt i at se muligheder frem for begrænsningerne ud fra den enkeltes ressourcer.

Plejecentrets aktivitetsmedarbejdere ( ergoterapeut , social- og sundhedsassistent, fysioterapet og pædagog )står for den daglige beskæftigelse / vedligeholdelses-træning ud fra den enkelte beboeres ønsker og behov.

En aktivitet på plejecentret kan være:

 • Husarbejde /social samvær og daglig fællesspisning
 • Gåture / køreture
 • Cykelmotion / gymnastik på hold
 • Sang og musik
 • Oplæsning / samtalegruppe
 • Videofilm / TV .
 • Bowling / bocciabold / dart
 • Bustur
 • Udflugter små eller store
 • Musikandagt - arrangeret af Kokkedal Kirke
 • Fælles " i byen ture " til Centeraktiviteter
Hver torsdag kl. 10 kører en gruppe beboer på skift ud i det blå. Turen planlægges efter ønske fra beboerne og Hørsholm beredskab stiller bil og chauffør til.
I sommerhalvåret fra april - september køres der ekstra tur om onsdagen kl. 16.

Om sommeren foregår mange af vores aktiviteter, hvis vejret arter sig, i de dejlige gårdhaver.

Hver måned udarbejder aktivitetsmedarbejderne en oversigt over hvilke ekstra aktivitetstilbud der er internt og ud af huset.

Oversigten hænges synligt op i husene, ofte på køleskabet i fællesrummet.

På Plejecenter Sophielund fejres alle højtider og mærkedage, gerne sammen med pårørende og venner.