Rygepolitik

Plejeboligerne Sophielund er den enkelte borgers eget hjem. Det vil sige, at her bor rygere og ikke rygere under samme tag. dette har vi i Plejeboligerne prøvet at tilgodese ved at udfærdige en rygepolitik for beboere og gæster.

I overensstemmelse med loven om rygeforbud på offentlige steder, som trådte i kraft den 15. august 2007, har Plejeboligerne Sophielund udfærdiget en rygepolitik for at sikre at ingen, hverken beboere, medarbejdere eller gæster, mod deres vilje skal opholde sig i lokaler hvor der ryges.

Regler vedr. rygning og brug af åben ild:

  • Stearinlys og dekorationer må kun tændes under opsyn af pårørende/personale i lejlighederne, og skal ALTID slukkes når man går.
  • Der må ikke ryges i fælleslokaler og aktivitets lokale.
  • Beboeren må efter aftale med medarbejderen ryge i deres lejlighed. Her vil medarbejderen være Dem behjælpelig med f.eks. at få rygeforklæde på eller anden rygehæmmende foranstaltning, få tændt cigaretten, og lave en aftale om tilsyn efter "7 min.", der udarbejdes en handleplan for den enkle beboer hvor også rygeaftalen dokumenteres.
  • I lejligheder der ryges i skal der luftes ud 20 min. inden den pågældende beboer modtager hjælp fra personalet (personalet er Dem behjælpelig).
  • Der må ikke ryges under udførelsen af pleje/omsorg/rengøring i lejligheden.
  • Døren til lejligheden SKAL være lukket under rygning.
  • Askebæger tømmes efter hver rygning.
  • Der må gerne ryges på terrassen under den forudsætning, at det ikke er til gene for andre tilstedeværende.
  • Ved sammenkomster og fester m.v. foregår rygning udendørs.
  • Personalet må kun ryge efter foreskrevne regler for personalet.