Pårørendekontakt

Plejeboligerne Sophielund er en åben institution og beboerens eget hjem.

Personalet vægter samarbejdet med beboeren og deres evt. pårørende højt, for at skabe en tryg hverdag for alle.

Indenfor den første måned efter indflytningen vil der blive arrangeret et møde, hvor beboeren, den pårørende og kontaktpersonen drøfter forventninger og fremtidig pleje, omsorg og aktiveringstilbud.

Den nærmeste pårørende forventes at kunne støtte og bakke op om beboeren i samarbejde med sundhedspersonalet. Det forventes at den pårørende kan deltage i lægebesøg, tandlægebesøg ud af huset og ved indlæggelser og undersøgelser på sygehuset.

Som pårørende vil man ca. 1 - 2 gange årligt blive inviteret til en pårørendekonsultation, hvor beboer og kontaktperson drøfter hverdagen og de tiltag, der er iværksat for den enkelte.

Personalet i Plejeboligerne Sophielund prioritere et højt informations niveau og kontakten til nærmeste pårørende så der til enhver tid kan ydes den bedste hjælp til beboeren. Hvordan man som beboer og pårørende ønsker denne kontakt er op til den enkelte og aftales ved indflytningen.

Borger-/pårørenderåd:

Vi har et borger-/pårørenderåd som er et brugervalgt råd. Rådet skal i samarbejde med leder og medarbejdere skabe et forum for dialog for at medvirke til at bevare og viderudvikle et godt forhold mellem beboeren, pårørende og personalet. For samarbejdet er der udarbejdet en Pårørendepolitik.

Vedtægter for borger-/pårørenderåd kan fås ved henvendelse til Plejeboligerne Sophielund 48 49 43 41.