Visitation til Plejeboligerne

Plejeboligerne Sophielund er et af Hørsholm Kommunes plejebolig-tilbud for moderat til svært demente mennesker, der på grund af betydelig og varig nedsat psykiske og evt. fysiske funktionsevne har behov for opfattende hjælp over hele døgnet - en hjælp der ikke kan dækkes på anden vis.

For at komme i betragtning til et lejemål i plejeboligerne, skal der foretages en individuel visitation, og man skal lide af en demenssygdom for at komme i betragtning til demenspladserne.

Ansøgning om permanent plejebolig ophold kan rekvireres på Hørsholm rådhus, Center for Sundhed og Omsorg. 

For udenbys borgere skal ansøgningen gå gennem den boligsøgendes hjemkommune. Hjemkommunen skal godkende den enkelte ansøger, inden ansøgningen sendes til Hørsholm rådhus , Center for Sundhed og Omsorg, Ådalesparkvej 2, 2970 Hørsholm.

Ved behov for ansøgning til en plejebolig, vil man efter nærmere aftale modtage besøg af Hørsholm kommunes visitator og demenskoordinator som sammen med ansøgeren og dennes evt. pårørende drøfter ønsket om en plejebolig. Ansøgningen sendes derefter til visitationsudvalget, som drøfter hver enkel ansøgning.

For at komme i betragtning til en plejebolig i Sophielund, skal kriterierne for optagelse i et af Hørsholm Kommunes plejeboligtilbud være opfyldt. Du kan læse mere om kriterierne på Hørsholm Kommunes hjemmeside, eller kontakte Hørsholm Kommune på telefon 48 49 00 00 .