Værdigrundlaget for Plejecenter Sophielund

Værdigrundlaget er medarbejdernes udgangspunkt for al samarbejde på Plejecenter Sophielund mellem medarbejder og beboer.

Værdierne er fundamentet for samarbejdet og ydelserne er den hjælp som beboeren er visiteret til.

Der lægges vægt på at værdigrundlaget hos Plejecenter Sophielund afspejles i de ydelser som udføres hos beboeren.

Værdier:

DER UDVISES VÆRDIGHED OG RESPEKT

Det sker ved, at:
 • vi tager hensyn til hinanden og viser forståelse for forskellig måde at være og leve på
 • vi udviser venlighed og imødekommenhed med takt og tone
 • vi udviser indfølingsevne og situationsfornemmelse

SAMARBEJDET BYGGER PÅ ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Det sker ved, at:
 • vi samarbejder i en åben og ærlig dialog
 • vi er gode til at lytte og tale med hinanden
 • vi lægger vægt på at sige tingene, som de er. Ubehagelige og svære ting siges nænsomt
 • vi yder hjælp og service under hensyntagen til den enkeltes ressourcer

DER OPLEVES EN GOD OG TRYG ATMOSFÆRE

Det sker ved, at:
 • vi inddrager pårørende i pleje og omsorg til beboeren
 • vi leverer den nødvendige hjælp
 • vi har helhed i opgaveløsningen

DER OPLEVES KVALITET OG UDVIKLING

Det sker ved, at: 
 • alle føler sig velinformeret
 • vi arbejder tværfagligt og der er plads til flexibilitet i ydelserne
 • aftaler bliver overholdt
 • vi har et højt fagligt niveau og opgaverne løses effektivt
 • vi giver plads til at tænke anderledes og lærer af det
 • vi arbejder med kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder