Værdigrundlaget for Plejeboligerne Sophielund

Værdigrundlaget er medarbejdernes udgangspunkt for al samarbejde i Plejeboligerne Sophielund mellem medarbejder og beboer.
Værdierne er fundamentet for samarbejdet og ydelserne er den hjælp som beboeren er visiteret til. Der lægges vægt på at værdigrundlaget i Plejeboligerne Sophielund afspejles i de ydelser som udføres hos beboeren.

Værdier:

DER UDVISES VÆRDIGHED OG RESPEKT

Det sker ved, at:
 • vi tager hensyn til hinanden og viser forståelse for forskellig måde at være og leve på
 • vi udviser venlighed og imødekommenhed med takt og tone
 • vi udviser indfølingsevne og situationsfornemmelse

SAMARBEJDET BYGGER PÅ ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Det sker ved, at:
 • vi samarbejder i en åben og ærlig dialog
 • vi er gode til at lytte og tale med hinanden
 • vi lægger vægt på at sige tingene, som de er. Ubehagelige og svære ting siges nænsomt
 • vi yder hjælp og service under hensyntagen til den enkeltes ressourcer

DER OPLEVES EN GOD OG TRYG ATMOSFÆRE

Det sker ved, at:
 • vi inddrager pårørende i pleje og omsorg til beboeren
 • vi leverer den nødvendige hjælp
 • vi har helhed i opgaveløsningen

DER OPLEVES KVALITET OG UDVIKLING

Det sker ved, at: 
 • alle føler sig velinformeret
 • vi arbejder tværfagligt og der er plads til flexibilitet i ydelserne
 • aftaler bliver overholdt
 • vi har et højt fagligt niveau og opgaverne løses effektivt
 • vi giver plads til at tænke anderledes og lærer af det
 • vi arbejder med kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder