Personale - hvem møder du hos os?

På Plejecenter Sophielund møder du medarbejdere, der hver skaber rammerne for vores beboeres - home away from home.

Hos Plejecenter Sophielund er vi en bred vifte af veluddannede medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund. 
Du vil møde sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper, hjemmehjælpere, sygehjælper, demenskoordinator, ergoterapeut , servicemedarbejder, fysioterapeut og pædagog.
Ved fravær af det faste sundhedspersonale vil du kunne møde uuddannet personale.

Alle medarbejdere vil inden de starter i deres job i plejeboligerne gennemgå et introduktionsprogram under vejledning af en kollega. For alle medarbejdere gælder, at vi ønsker at skabe en tryg og indholdsrig hverdag for beboerne i samarbejde med de pårørende.

På Plejecenter Sophielund arbejder vi med læring i hverdagen, idet det er en vigtig faktor for stedet, at vi lærer af vores erfaringer.
Derfor har vi uddannet personale som ressourcepersoner indenfor henholdsvis: trivsel, demens, forflytning, diabetes, praktikvejledere, inkontinens, kliniske vejledere og kvalitetssikring.
Hensigten med ressourcepersoner er, at der findes specialister indenfor relevante områder, som gennemgår specifikke uddannelsesforløb og holdes løbende a´jour. Ressourcepersonerne mødes jævnligt til drøftelse af relevante emner, som viderebringes til stedets andre medarbejdere.

Alle medarbejdere bliver løbende tilbudt videreuddannelse, for forsat at kunne udvikle sig fagligt som personligt, dette for at holde vores viden a´jour og for at livet i husene opleves som åbent, tillidsfuldt og troværdigt.

Har vi på plejecentret brug for yderlig støtte, kan vi hente vejledning hos Hørsholm kommunes specialist sygeplejersker,  bl. andet indenfor diabetes, høreomsorg og sårbehandling.

Hørsholm kommune`s hjemmesygeplejersker har tilsynet med plejeboligerne om natten.

Plejecenter Sophielund er et uddannelses sted for sygeplejerske studerende, social-og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere. Derfor vil du igennem et år møde nye elever. Eleverne er i deres praktikperiode støttet af en praktikvejleder, en medarbejder fra plejeboligerne, som sikrer, at eleven når sine mål i praktikperioden. At have elever er med til at holde vor viden a´jour og gøre at vi forsat udvikler os, en opgave som er meget vigtig for vores fremtid.
Du kan i perioder eventuelt også møde personale i arbejdsprøvning, løntilskud og seniorordninger.