Formål Plejeboligerne Sophielund

Plejeboligerne Sophielund er et botilbud beregnet til moderat til svært demente mennesker, der på grund af deres betydelig og varig nedsatte psykiske og evt. fysiske funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og aktivering, og som ikke kan få disse behov dækket på anden vis.

Beslutningen om indflytning i plejeboligerne træffes af borgeren, dennes pårørende, demenskoordinator, visitator og Hørsholm Kommunes visitationsudvalg.

Det er Plejeboligerne Sophielunds mål at skabe et hjem for hver enkel beboer. Alle beboere skal gerne føle, at de har et hjem, hvor de kan føle sig trygge. Vi tilbyder beboeren et sted at være, hvor der er mulighed for at styrke beboerens sociale og psykiske færdigheder og bibeholde forbindelsen til netværk og omverdenen. Alt i tæt samarbejde med familie og venner.

Det er Plejeboligerne Sophielunds formål, at sikre livskvalitet igennem omsorg, pleje og aktiviteter der er tilpasset den enkelte beboers aktuelle behov, men samtidig at sikre den enkelte medindflydelse eller valgmuligheder udfra den enkeltes formåen. Alle tiltag i tæt samarbejde med evt. pårørende.

Vi kvalificere medarbejderne løbende, personligt som fagligt, så vi fremstår som en enhed der er åben og tillidsfuld.

Vi yder støtte og vejledning til  pårørende og andre relevante samarbejdspartnere 

Vi formidler viden via kurser til Hørsholm kommunes sundhedspersonale inden for demensområdet.