Om at arbejde her

Som ansat på Plejecenter Sophielund, er du ansat i Hørsholm Kommune.
Der foreligger stillings- og funktionsbeskrivelser for alle ansatte.
Hørsholm Kommunes Personalepolitik og IT-politik ligger til grund for vores samarbejde.

Som ansat fastsættes lønnen efter individuelle lønaftaler og efter forhandling med Hørsholm kommune og de faglige organisationer.

Som medarbejder vil du ingå i vores tværfaglige teams, hvor vi vægter personlig og faglig udvikling højt, og tilbyder gode kursusmuligheder.

Vi arbejder med kontaktpersoner, det vil sige, at du som medarbejder skal samarbejde med beboeren og dennes pårørende, for at planlægge dagligdagen og dens gøremål for de beboere, du er ansvarlig for.

Der findes ressourcepersoner indenfor forskellige områder så som : demens, diabetes, forflytning og incontinens.

Vi arbejder med Elektroniske Borger Journaler, hvori al dokumentation om den enkelte borger noteres.

Plejeboligerne har et MED-udvalg, som sikrer udvikling og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, arbejdspladsvurdering ( APV ) indgår også i vor dagligdag.

En gang årlig vil du blive inviteret til udviklingssamtale med din leder, hvor der er mulighed for at drøfte egen arbejdsindsats, udviklingsmuligheder, kompetence og samarbejde.

Vi har focus på en sund arbejdsplads, og der er en politik for sygdom, trivsel, vold, for rygning og for uddannelse. Samtidig kan vi tilbyde brug af kommunens motionscenter mod betaling og rabat på medlemsskab til Form og figur.

Vores mål er, at dygtiggøre den enkelte medarbejder, fagligt og personligt, for her igennem at styrke indsatsen overfor vores beboere. Derfor vægter vi læring i dagligdagen og gode kursusmuligheder.

Vi lægger vægt på medarbejderansvar og stor indflydelse på eget arbejde. Vi ønsker medarbejdere der vil samarbejde i en åben og ærlig dialog, hvor der gives plads til at tænke anderledes og lære af dette.

Plejeboligerne fungerer også som uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende. Der er udarbejdet mål for praktikperioden samt forventninger til eleverne, og der afholdes løbende samtaler med den uddannelses-ansvarlige og praktikvejlederen.

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Plejeboligerne Sophielund på telf. 45 4849 4341 / 4849 4390.